Wat is Bioresonantie?

Bioresonantie is een alternatieve geneeswijze die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft. Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn. (bron: wikipedia)

Begin bij de bron:
Dat is altijd mijn uitgangspunt in mijn praktijk.
Iets bestrijden d.m.v. medicijnen is eigenlijk symptoombestrijding. Als je de oorzaak niet wegneemt dan blijft het “motortje” aan de gang en blijft de klacht bestaan.
Door medicijngebruik ontstaan er vaak weer extra bijwerkingen en dan is het feest helemaal compleet.
Omdat ik geen glazen bol heb is het uiteraard lastig om te bekijken waar de klacht zijn oorsprong vindt.
Uitvragen en met de klant in gesprek gaan is een heel belangrijk punt om dit goed en uitgebreid te doen.

Het probleem hierbij is vaak dat de klant/patiënt vaak dingen al gewoon is gaan vinden.
Zo had ik bijvoorbeeld iemand in mijn praktijk die absoluut geen vermoeidheidsverschijnselen had. Maar de ramen zemen dat liet ze over aan haar man want anders lag ze een week voor pampus.

Onderzoeksmogelijkheden:
Bij ons in de praktijk kunnen we allerlei laboratorium testen laten uitvoeren. Van bloed tot feces testen waaruit van alles uit kan komen maar ook niet.
Daarmee bedoel ik dat je vaak niet alles kunt zien hieraan en de testen zijn vaak niet goedkoop.

Daarom kies ik vaak om een BIORESONANTIETEST te doen. Deze test kunnen wij ter plekke in onze kliniek doen, doet geen pijn en is betrouwbaar.

Wat is bioresonantie?
Bio staat voor “leven/natuur” en resonantie is een bepaalde trillingsfrequentie. Wij als mens en alle verschillende delen van ons lichaam heeft een bepaalde trillingsfrequentie met bepaalde normwaarden.
Zo hebben we miljarden cellen in ons lichaam die een elektromagnetisch veld vormen doordat deze met elkaar communiceren. Wij zenden trillingen uit maar kunnen deze ook ontvangen.
Wanneer een orgaan niet goed functioneert zal deze een andere frequentie uitzenden dan de norm zou moeten zijn. Het lichaam raakt hierdoor uit balans waardoor andere functies in het lichaam ook niet meer goed werken.

Wanneer we dit d.m.v. een test kunnen uitlezen dan kunnen we ook op zoek naar de oorzaak. Het één staat vaak niet los van het ander.

 

De test gedaan en nu?
N.a.v. de uitslag van deze test geef ik adviezen wat er verbeterd kan worden of stuur ik eventueel door naar een andere therapeut of arts, mocht dit nodig zijn.
Je hebt dan een beginstand hoe je lichaam op dat ogenblik is. Vaak kun je al door een paar simpele aanpassingen in je levensstijl grote resultaten bereiken.

Je wordt je namelijk bewust van de invloed van je levensstijl op jouw lichaam.
Ik zeg altijd meten is weten.
En hoe leuk is het dan als je na een bepaalde tijd terug komt voor een nieuwe meting en je het resultaat ziet van je aanpassingen.

De bioresonantie test herkent vaak al in een vroeg stadium de disbalans zonder dat een laboratoriumtest of een arts dit al inzichtelijk kan maken.

Wil je een afspraak maken of meer informatie hebben dan kun je uiteraard mailen naar info@jesthe.nl of ons even appen op nummer : 06 – 22 40 30 17