nationaal zorgfonds

Op naar een zorg zonder eigen risico

Nationaal Zorgfonds; zorg voor iedereen

Nationaal zorgfonds staat voor goede en toegankelijke zorg. Deze is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet ‘de marktwerking’.

Afgelopen 20 jaar verschoof de zeggenschap over de zorg van het publiek en de zorgverleners naar de commerciële verzekeraars. Zij bepalen meer en meer wie welke zorg krijgt, en waar. Het idee was dat concurrentie tussen verzekeraars de zorg goedkoper zou maken. De werkelijkheid is dat de bureaucratie en de verspilling explosief zijn gegroeid. Het publiek zou steeds meer te kiezen krijgen, maar dat blijkt alleen te gelden voor wie meer kan betalen. De rest krijgt juist steeds minder keuzevrijheid. Ondertussen zijn zorgverleners veel te veel tijd kwijt aan het afleggen van verantwoording, want verzekeraars en politiek vertrouwen hen niet.

Zorg, zonder eigen risico

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het.Maar er staat een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog.Dat moet anders. Nationaal Zorgfonds zegt: schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico.Wat valt er onder het basispakket in het nieuw op te richten fonds?Het basispakket wordt uitgebreid met fysiotherapie, ggz en tandzorg. Daarmee bouwen we het basispakket uit zodat de meest noodzakelijke zorg weer gewoon vergoed wordt.

Wat betekent het afschaffen van de zorgverzekeraars voor mij?

In het Nationaal ZorgFonds heeft iedereen de keuze om een eigen arts en ziekenhuis te kiezen. Die keuzevrijheid wordt op dit moment beperkt door de zorgverzekeraars. Daarnaast is er geen sprake meer van een boete op ziek zijn en krijgt iedereen een goed basispakket. Kortom: Met het Nationaal ZorgFonds komt er betere en betaalbare zorg. Voor iedereen.

Steun het nationaal Zorgfonds

Het fonds heeft steun nodig van zoveel mogelijk mensen. Ga naar de website van nationaal zorgfonds en bewijs uw steun! Wilt u eerst antwoord op FAQ, klik dan hier.